Aluminijumski radijator

Aluminijski radijator ima ogromne prednosti u odnosu nagusani – liveni radijator, što može imati veoma pozitivan uticaj na uštedu energije. Vrlo brzo reaguju na temperaturske promene na termostatu i zbog toga su posebno pogodni za prostorije za kratkotrajnu upotrebu kao što su kupatila i kuhinje. Ušteda energije je za ovaj tip radijatora od suštinskog značaja!

Korisnik imamogućnost korišćenja aluminijumskog radijatora kao zanimljivog dizajnerskog detalja u sobi, a tako im je moguće dati funkcionalnost.Optimalne uštede energije se mogu postići sa ovim modelom, jer je razvijena povrsina radijatora, a sa

mim tim i sadržaj vode koji se zagrevamanji sa istom izlazom toplotom u odnosu na gusane -livene radijatore.

 

Koje su prednosti i mane u odnosu na liveni radijator?

Jedan aluminijumski članak ima mnogo veću toplotnu provodljivost nego članak livenog radijatora, aličlanci livenih radijatora imaju veliku vrednost akumulacije toplote. Radijator od aluminijuma garantuje veoma brzu predaju toplote u prostoriju, i veoma je lagan jer ima mnogo manju težinu u odnosu na livene radijatore. Ovo omogućava instalaciju grejnog tela od strane samo jedne osobe. Zanimljiva je činjenica da je aluminijum skoro nekorozivni metal,što garantuje dugi vek trajanja aluminijumskih radijatora.Veoma je dobro da sistemi grejanja sa aluminijumskim radijatorom rade naniskim temperaturnim rezimima,i dobro se kombinuju sa svim niskotemperaturskim sistemima.

Aluminijumski radijator Liveni radijator
Velika toplotna provodljivost Velika akumulaciona sposobnost
Brza disipacija toplote u prostoriju Umerena površinska temperatura
Mala težina Efikasnija predaja toplote konvekcijom
Tendencija za bukom pri hlađenju Dobra i trajna sposobnost zavarivanja
Nekorozivni metal Dug vek trajanja do nekoliko decenija
Laki za montažu Nema potrebe za katalizatorima
Moguć rad sa nižim temperaturama
Visoka temperatura površine

 

Izvanredna karakteristika je razlika u toplotnoj provodljivosti metala. U zavisnosti od metoda merenja, aluminijum isporučuje između pet i osam puta više toplote u odnosu na gus ili sivi liv pod istim uslovima. Ovo ima najveći uticaj na brzinu zagrevanja vazduha u prostoriji i potrebnu površinu radijatora. U nekim strukturnim uslovima, manja težina je važan argument.

Aluminijumski ili panelni radijator?

U slučaju da se i dalje dvoumite između livenih, panelnih ili aluminijumskih radijatora, sledeći tekst će Vam pomoći da se odlučite, tj. pokazaće na šta treba obrati pažnju prilikom odluke. Glavna razlika ova dva tipa je što sealumijumskiradijatorisastavljaju od pojedinačnih članaka pa sami možete odretiti dužinu grejnog tela, dok se panelni izrađuju u standardnim dužinama do 3m. Visine kod panelnih se kreću od 300mm do 900m, pri čemu vertikalni tipovi dostižu čak i 2.5m. I jedna i druga vrsta rade na prilično sličnim temperaturama fluida, pri čemu se kod panelnih radijatora otimalna temperatura kreće u granicama temperature vode od 55° do 75°C. Odavanje toplote je direktno proporcionalno temperaturi fluida, i pri manjim temperaturama grejno telo je potrebno projektovati tako da bude veće nego u nominalnim uslovima. Kod panelnih radijatora oko 40% toplote se preda zračenjem, a udeo toplote konvekcijom se može donekle regulisati menjanjem broja konvektora, pa tako i postoje više tipova panelnih, pri čemu su najčešći tipovi od 10 do 33, dok kod aluminijumskih to nije slučaj. Panelna grejna tela je potrebno očistiti jednom pre i jednom posle sezone, a za višeslojne radijatore postoji specijalna četkica za čišćenje. Alumijimski se po pravilu teže čiste, pogotovu između članaka. Aluminijumski radijatori imaju duži vek trajanja, pa je samim tim i cena malo veća, tako da je za visinu radijatora od 600mm, za aluminijumski potrebno izdvojiti otprilike 36 eura po jednom kilovatu toplotne energije, a kod panelnih za tip 22, oko 27 €/kW.

Gde i sa kojim sistemima grejanja se mogu koristiti aluminijumski radijatori?

Visokokvalitetni aluminijumski radijatori su savršeni za upotrebu kod svih sistema za grejanje, pa se mogu koristiti i kod sistema koji rade  na niskim temperaturama. Mogu se koristiti u sistemima sa toplotnim pumpama, kondenzacionim kotlovima i solarnim sistemima. Oni se mogu koristiti praktično u svim prostorijama kuće, kancelarijama kao i prostorijama sa različitim namenama. Zahvaljujući odličnom i vrlo interesantnom ravnom dizajnu, ovi modeli mogu se dobro integrisati u celokupni izgled prostorija.

Zaključak o upotrebi aluminijumskih radijatora, naročito u energetski efikanim kućama!

U današnjem svetu, važno je da se energija efikasno koristi, jer cene energije predstavljaju veliki parametar u kalkulaciji troškova. Drugo, važno je smanjiti emisiju CO2 izduvnih gasova sa efikasnim sistemima grejanja. Stoga je neophodno pažljivo odabrati sve komponente sistema grejanja. Ovo uključuje radijatore, pa je jasno  da brže odavanje toplote pomaže u uštedi toplotne energije. To je zato što kotao reaguje brzo na promene koje termostat očita i pruža toplotnu energiju kada vam zaista treba.Aluminijum je odličan higijenski materijal i za razliku od metalaon.nema..statična…svojstva.
O aluminijskom radijatoru možemo zaključiti daje izuzetno izdržljiv i stoga je vredno investirati u instalaciju novog sistema grejanja ili u održavanje i obnavljanje postojećeg sistema. Iskoristite prednosti ovog modernog grejnog telauz jednostavnu ugradnju radijatora.

Share Button

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *