Aluminijumski radijator

Aluminijski radijator ima ogromne prednosti u odnosu nagusani – liveni radijator, što može imati veoma pozitivan uticaj na uštedu energije. Vrlo brzo reaguju na temperaturske promene na termostatu i zbog toga su posebno pogodni za […]

Share Button